De Hef De Maashaven De Brienenoordbrug

Vereniging Scheepseigenaren Waterstadhavens Rotterdam

De VSWR behartigt de algemene belangen van haar leden die hebben gekozen voor een ligplaats in de Waterstadhavens van Rotterdam.

Deze belangen hebben betrekking op het beheer en onderhoud van aangewezen en toekomstige havens die ligplaats bieden aan schepen, met een historisch casco in bredere zin gedefinieerd als voormalig bedrijfsvaartuig en gerestaureerde schepen als varend erfgoed. De vereniging zal zich in eerste aanleg niet bemoeien met individuele problemen van leden met haar verhuurder maar deze problemen wel willen registreren. Als blijkt dat deze problemen structureel voorkomen zal zij het algemeen belang dienen en opgepakt worden.

De vereniging zal daarnaast in overleg treden met (lokale) overheden en derde partijen als het gaat om belangen van haar leden. Daarbij valt te denken aan het deelnemen van overlegstructuren bij de ontwikkelingen van plannen of evenementen die van invloed zijn op de habitat van de aangewezen ligplaatsen. De verenging gaat ook in overleg met derde partijen zoals gemeentelijke instanties, musea, verenigingen, stichtingen en fondsen die het behoud van Varend Erfgoed ondersteunen.

De verenging kan ook aan fondsenwerving doen. Zo zal geprobeerd worden om externe financiering te vinden voor het voortzetten van de informatievoorziening van scheepstypen. Een belangrijke doelstelling van de vereniging is het bevorderen van duurzaamheid aan boord. Zij doet dit door initiatieven te ondersteunen die door leden worden aangedragen maar ook door marktontwikkelingen te volgen. Tot slot is het mogelijk om kortingen te bedingen bij scheepsleveranciers voor onze leden.

Bezoek onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en activiteiten.